Pätevä koulutusorganisaatio palveluksessasi

Ei ole lainkaan samantekevää, kuka kouluttaa vaativiin nostotöihin erikoistuneet ammattilaiset. Koulutusorganisaatiomme kokemuksella ja tietotaidolla voimme varmistaa sen, että näyttökokeessa ja käytännössä vaadittavat asiat sujuvat koulutettavalta.

Koska nostotöihin liittyvä koulutus toimii myös osana työnantajalta edellyttävää työhän perehdyttämistä, on tärkeää että osallistujat oppivat oikeat ja turvalliset työtavat. Ne työtavat, jotka vain nostyön pitkäaikainen ammattilainen pystyy opastamaan.

Kaikkien nostotöihin liittyvien koulutusten tavoitteena on opastaa koulutettavat suorittamaan heille kuuluvat tehtävät lakien, asetusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Nostokoulutukset ammattitaidolla

Nostokoulutusten asiantuntija tarjoaa sinulle pitkäaikaisen asiantuntemuksen ja kokemuksen käyttöösi, kun tarvitset ammattipätevyyskoulutuksen erilaisille nosturiluokille. Myös alamieskoulutukset sekä merkinantajan koulutukset onnistuvat meiltä.

button

 

Nostotyönjohtajan pätevyyskoulutus

Nostotyönvalvojan tai johtajan koulutus on sisällöltään sama kuin taakankiinnittäjän tai merkinantajan koulutuksen ensimmäinen päivä. Toisena päivänä perehdytään syvällisemmin nostojen suunnitteluun, valvontaan ja lainsäädännön vaatimuksiin.

Kaikissa vaarallisissa ja vaativissa nostotöissä, riippumatta siitä onko kyseessä henkilö- tai materiaalinostot, on nimettävä nostotyönjohtaja, joka valvoo nostotyönvalvojan, merkinantajan ja alamiehen toimia. Toimien heille myös esimiehenä.

Nostotyönjohtajan tehtävässä toimiminen vaatii tekijältään hyvää alan tuntemusta sekä myös mielellään aiempaa kokemusta nostotöistä.

Koulutuksen tarkoituksena on opastaa nostotyönjohtajana toimivaa huomioimaan kaikki ne riski- että vaaratekijät joita vaativissa tai vaarallisissa nostoissa esiintyy.

Koulutus opastaa suorittamaan nostotyönjohtajalle kuuluvat tehtävät, lakien, määräysten, asetusten ja ohjeiden vaatimalla tavalla.

Nostotyönjohtajan koulutuksen päätteeksi järjestetyn kokeen hyväksytysti suorittaneelle toimitetaan kuvallinen nostotyönvalvojan kortti, joka oikeutta toimimaan nostotyönvalvojana/suunnittelijana.

Kortti on voimassa viisi vuotta.

Hinnat

Nostotyönjohtajan koulutus (1 päivä), jos on suorittanut aikaisemmin alamieskoulutuksen (merkinnäyttäjä): 395 € + alv
Nostotyönjohtajan koulutus (2 päivää): 600 € + alv

button

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus kuuluu nostotyöhenkilöstön pätevyyskoulutusohjelmaan.

Koulutusohjelma on suunnattu nostotöiden suorittamiseen, valvontaan osallistuville sekä toiminnasta vastaaville henkilöille.

Koulutuksen aikana kaikki osallistujat oppivat oikeat ja turvalliset työtavat vaativissa nostotöissä. Koulutus toimii osana työnantajalta edellytettävää työhön perehdyttämistä.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus osoittaa osaamisensa ja hakea virallista pätevyyttä osaamiselleen.

Hinnat

Merkinnäyttäjänj koulutus (alamies): 395 € + alv

button

Trukkikoulutus

Trukkikoulutus on tarkoitettu kaikille yrityksen työntekijöille, jotka käyttävät trukkia joko päätoimisesti tai omantoimen ohessa, mutta eivät ole osallistuneet tai saaneet todistettavasti työnantajan järjestämää opastusta tai koulutusta lain ohjeen mukaan.

Koulutuksen aikana opetetaan trukin turvallinen käyttö toimintaympäristö huomioiden. Koulutus päättyy kirjalliseen kokeeseen.

Huom! Voimme järjestää kurssin aikana myös räätälöidysti ajo-opastusta trukille.

button

Siltanosturin käyttökoulutus

Koulutus on yrityskohtainen. Ja tapahtuu ainoastaan yrityksen omissa tiloissa, käyttäen yrityksen omia koneita.

Koulutuskohtaisesti neuvottelemme ensin kustannukset, tilat, koulutuksen pituuden ja muut asiat.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat osaamisestaan kortin.

Koulutuksen laajuus on 1 päivä.

button

Nostotyönvalvojan ja suunnittelijan pätevyyskoulutus

Työnantajalla tulee olla henkilönostotyössä työtä johtava nostotyön valvoja. Milloin nostotyöhön osallistuu kaksi tai useampia nostokoneita, heidän tulee sopia heitä yhteisesti edustavasta nostotyönvalvojasta. Nostotyönvalvojalla tulee olla tehtävän edellyttämä riittävä tekninen asiantuntemus ja perehtyneisyys nostotyötehtävästä nostoista.

Koulutuksen tarkoituksena on opastaa nostotyönsuunnittelijaa ja valvojaa huomioimaan kaikki ne riski- että vaaratekijät joita vaativissa tai vaarallisissa nostoissa esiintyy.

Koulutus opastaa suorittamaan valvojalle kuuluvat tehtävät, lakien, määräysten, asetusten ja ohjeiden vaatimalla tavalla.

Nostotyönvalvojan koulutuksen päätteeksi järjestetyn kokeen hyväksytysti suorittaneelle toimitetaan kuvallinen nostotyönvalvojan kortti, joka oikeutta toimimaan nostotyönvalvojana/suunnittelijana.

Kortti on voimassa viisi vuotta.

TtL 738/2002,Vna 400/2008, Vna 205/2009, Vna 403/2008 ja Vna 1101/2010 on säädetty, että vaikeat ja vaaralliset nostotyöt aina suunnittelee ja valvoo pätevä, tehtävään koulutettu noston valvoja. Tehtävä vaatii tekijältään hyvää alan tuntemusta ja pätevöitymistä. Noston valvoja ja suunnittelija nimetään kaikissa vaikeissa ja vaarallisissa nostoissa, oli sitten kyseessä henkilö- tai materiaalinostot

Hinnat

Nostotyönvalvojan koulutus (1 päivä), jos on suorittanut aikaisemmin alamieskoulutuksen (merkinnäyttäjä): 395 € + alv
Nostotyönvalvojan koulutus (2 päivää): 600 € + alv

button

Kuormausnosturin käyttökoulutus asennustöissä

Koulutuksia sekä osaamisen näyttöjä järjestetään tarvittaessa.

Sekä koulutus että osaamisen näytön todistaminen perustuvat valtioneuvoston asetukseen Vna 403/2008 14§.

Koulutus ja osaamisen näytöt on tarkoitettu pääasiassa henkilöille, joilla on jo kokemusta kuormausnosturin käytöstä, mutta heillä ei ole asetuksen mukaista pätevyyttä. 

button

Henkilönostinkoulutus

Valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä on määritelty, että kuljettajan on osattava kyseisen laitteen turvallinen käyttö. Lisäksi hänen on kyettävä tekemään laitteen turvallisen käytön edellyttävät tarkastukset.

Työntekijällä on myös oltava työnantajalta kirjallinen lupa laitteen käyttöön.

Koulutukset järjestetään aina kysynnän ja tarpeen mukaan.

Koulutuksen laajuus on 1 päivä.

button

Kurottajan käyttökoulutus

Tämä koulutus on erillinen, vapaaehtoinen ja ylimääräinen osa suoritettaessa ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkintoa.

Koulutus järjestetään siten, että ammattitutkinnossa vaadittavat tavoitteet saavutetaan sekä myöskin pätevyysnäyttö.

 button

Our website is protected by DMC Firewall!